Ang Iglesia ni Cristo   


RETURN< click
Ang Katunayang Nasa Biblia ang Salita ng Diyos
Ang mga taong tunay na kay Cristo
Ang Pagsunod sa Utos ng Diyos ay Pananagutan ng Tao
Ang Uri ng Anak na Maipagmamalaki ng Magulang
Gawa ng Diyos ang Pagsusugo
Kung Paano Nagkaroon ng mga Salita ng Diyos sa Lupa
May Malaking Pakinabang sa Paglilingod sa Diyos 
Sino ang makapagtuturo ng dalisay na aral ng Diyos na nasa Biblia?

Website hosted by: ALFRED P. BONDOC
Sacramento Northern California U.S.A.