Ang Katotohanang Sinasabi ng Biblia Tungkol sa Buhay ng Tao