Bakit Sapat ang Nakasulat sa Biblia Upang Maging Tanging Patnubay sa Kaligtasan?