Pakikinabangan ba ang Pakikilahok sa Misa ng Iglesia Katolika