Tunay na Diyos din ba ang Bugtong na Anak ng Diyos?