Ang Tamang Daan


RETURN < click 
Ano ang Tamang Pagkaunawa sa Juan 1:1 at 14?
Bakit Bukod ang Lalaki at Babae sa Upuan sa Pagsamba?
Bakit Dinadalaw ang Isang Iglesia Ni Cristo Kapag Hindi Nakasamba?
Bakit Formal Dress ang Kasuotan sa Pagsamba?
Bakit ganoon na lamang ang Pagsunod ng Iglesia ni Cristo sa Namamahala nito?
Bakit Hindi Gumagamit ng Rosary ang Iglesia ni Cristo?
Bakit Hindi Nakikiisa ang Iglesia Ni Cristo sa Fiestang Katoliko?
Bakit Iisa lang ang disenyo ng Kapilya ng Iglesia ni Cristo?
Bakit kailangang Lumipat ng Relihiyon, Ano po ba ang tamang relihiyon?
Bakit kayo naniniwala sa Biblia? Hindi ba mga tao lang ang sumulat nito?
Bakit may Itinitiwalag sa Iglesia Ni Cristo?
Bakit namamahagi ng Pasugo ang INC?
Bakit nyo itinuturo na magkaiba si God at si Jesus Christ?
Bakit po sa pagtuturo ng mga ministro sa INC ay malimit gamitin ang katagang "tunay na Iglesia"?
Bakit sa INC, Hindi Sumisigaw ng Amen Kapag Nangangaral ang Ministro
Bakit Sobra ang Pagpapahalaga ng Iglesia ni Cristo sa Pagsamba?
Bakit Solemn ang Pagsamba sa Iglesia Ni Cristo
Magkasalungat ba ang Lukas 2:7 at Mateo 2:11 tungkol sa Kapanganakan ni Cristo?
May Limitasyon ba ang mga kaanib sa INC o malaya silang gawin ang anuman?
Nagmumulta ba ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kapag hindi dumalo ng pagsamba?
Pareho bang nilalang ng Diyos ang Mabuti at Masama?
Saan galing ang pera ng mga miyembro ng INC?
Sino nga ang mga tunay na Christian?
Sino po iyong karunungan sa I Corinto 1:24?
Totoo ba na sa INC ay 10% ng Suweldo ang Obligadong Iabuloy?
Totoo ba na Tao ang pagkilala ng INC kay Cristo at Hindi Diyos?

Website hosted by: ALFRED P. BONDOC
Sacramento Northern California U.S.A.