Ano Ang Kapanatikuhan At Ano Ang Kaibahan Nito Sa Pananampalataya?