Ano ang Batayan ng INC sa Biblia sa Isinasagawang Pamamahayag ng mga Salita ng Diyos?