Ano ang nangyayari sa kaluluwa kapag ang tao ay namatay?