Bakit Bukod ang Lalaki at Babae sa Upuan sa Pagsamba?