Bakit Iisa lang ang disenyo ng Kapilya ng Iglesia ni Cristo?