Bakit Sobra ang Pagpapahalaga ng Iglesia ni Cristo sa Pagsamba?