Bakit kailangang Lumipat ng Relihiyon, Ano po ba ang tamang relihiyon?