Bakit kayo naniniwala sa Biblia? Hindi ba mga tao lang ang sumulat nito?