Bakit sa INC, Hindi Sumisigaw ng Amen Kapag Nangangaral ang Ministro