May Limitasyon ba ang mga kaanib sa INC o malaya silang gawin ang anuman?