Pareho bang nilalang ng Diyos ang Mabuti at Masama?