WORLDWIDE CONGREGATIONAL DIRECTORY 

Read and Share to mankind - THE IGLESIA NI CRISTO [CHURCH OF CHRIST]


VIDEO PLAYBACK

EDUARDO V. MANALO
Araw ng Katapatan

INCinema Film  (more on film)

Ang Katuparan ng Pangako-Agusan Del Norte

Ako Mismo-Iloilo South

Ang Katuparan ng Pangako-Agusan Del Norte

Bugoy-Davao West
Bulungan-Cavite North

Foreign Languages

English
A Close Look At Catholic Mass - INC International Edition
Amulets, Talismans, & Lucky Charms - Face the Truth
Purgatory -Truth Uncovered
more on English 
   
German
Giving Serious Thought to One’s Life - German - Word of Truth
  
Italian
Good Works That Will Not be in Vain - Italian
 
Japanese
The Blessed Person - Word of Truth
more on Japanese 
  
Spanish
Before The Lord Closes the Door To Salvation - Word of Truth
more on Spanish 
  

Philippine Languages

Hiligaynon
Distinctions Between Our Lord God And Our Lord Jesus Christ - Word of Truth
more on Hiligaynon 
  
Ilocano
Sharing the True Faith - Ilocano
more on Ilocano 
 
Tagalog
 Ang Iisang Tunay na Diyos na Dapat Makilala ng Buong Daigdig - Ang Pagbubuyag
Ang Kabutihan Ng Pagiging Malapit sa Diyos - Pasugo
Ang Tunay na Pagpapahalaga Kay Cristo - Ang Iglesia ni Cristo
Ano ang meron sa Iglesia ni Cristo na wala sa ibang Relihiyon? - Ang Tamang Daan
more on Tagalog 
 

Website hosted by: ALFRED P. BONDOC
Sacramento Northern California U.S.A.

Hit Counter